Subsidie isolatie Nederland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft per 15 september 2016 een nieuwe stimulans gegeven aan de uitvoering van energie besparende maatregelen door particuliere woning eigenaren.

Indien U twee of meer maatregelen uit de lijst (zie hieronder) laat uitvoeren, dan ontvangt U subsidie als U particuliere woningeigenaar bent.

Aan deze maatregelen zijn minimale eisen verbonden in het geval U niet de gehele woning laat isoleren maar een gedeelte daarvan.

Indien U lid bent van een VVE (vereniging van woningeigenaren) dan kan niet zowel de VVE als ook de particuliere eigenaar voor een woning subsidie ontvangen en andersom. U dient dit dan als particuliere woningeigenaar af te stemmen met de VVE.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden?

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de maatregelen gegeven:

Tabel 1 Subsidie isolatie

Indien de gehele woning van een energiebesparende maatregel wordt voorzien, dan vervalt de eis van het minimale oppervlak.

De voorwaarden voor de subsidie zijn:

Er dienen ten minste twee energiebesparende maatregelen genomen te worden.

Voor dak- en vloerisolatie geldt dat maatregel in de thermische ( buiten ) schil van de woning of het gebouw genomen dient te worden.

Naast deze genoemde maatregelen kunnen additioneel ook aanvullende energiebesparende maatregelen genomen worden waarvoor een subsidie beschikbaar is, Deze subsidie wordt aanvullend verstrekt als aan de eis van twee in de bovenstaande tabel genoemde maatregelen uitvoering wordt gegeven.

Aanvullende energie besparende maatregelen:

Tabel 2 Subsidie isolatie

Voor meer info zie ook:

Energiebesparendoejenu.nl
Site RVO

Voor vragen of vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Bameco. Wij staan klaar om u te helpen.