Bodemisolatie

Via een niet geïsoleerde vloer komt veel kou en vocht in het leefgedeelte van een woning. Door het isoleren van de bodem onder de vloer wordt het wooncomfort aanzienlijk verbeterd en kan veel energie bespaard worden.

Dé oplossing: bodemisolatie door Bameco

BodemisolatieIndien de kruipruimte niet toegankelijk is of slechts een geringe hoogte heeft (minder dan 40 cm) dan heeft Bameco een techniek waarbij losse HR++ Termoparels® op de bodem worden gestort. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van een laag van 10 a 15 cm Termoparels al een zeer positieve  invloed heeft op temperatuur van de vloer en de relatieve luchtvochtigheid in de woning.

Voordelen van los gestorte HR++Termoparels®

Er kan gekozen worden uit twee kwalitatief hoogwaardige producten: de grijze HR++ Termoparels en HR++ Biofoam. Elke gewenste laagdikte is mogelijk maar een veel toegepaste laagdikte is 15 cm. Bodemisolatie door middel van een  laag  los gestorte HR++ Termoparels® heeft de volgende voordelen:

  • Het systeem heeft een lage kostprijs
  • Bodemisolatie zorgt voor minder vocht in huis en dus een gezonder binnenklimaat
  • Het isoleren van de bodem geeft een warmere vloer en daarmee een beter wooncomfort
  • Waardestijging van de woning. Het aanbrengen van energiebesparende onderdelen geeft een hoger energielabel
  • Het materiaal is milieuvriendelijk en brandveilig
  • Het materiaal is van buitenaf blind in te blazen (geen toegang tot de te isoleren ruimte nodig)
  • Bodemisolatie is toepasbaar in elke gewenste laagdikte, zeer hoge isolatiewaardes mogelijk.
  • Het materiaal heeft een hoge isolatiewaarde. Grijze HR++ Termoparel: 15 cm Rc = 3,3 m2.K/W (ISSO erkend)
  • Het systeem behoud ook werkelijk zijn isolatiewaarde (35 jaar praktijkervaring)

Vloerisolatie beter? Nee!

Vaak wordt gedacht dat Bodemisolatie slechter isoleert dan isolatie die rechtstreeks tegen de onderzijde van de vloer is aangebracht. Dit is echter onjuist.

De belangrijkste reden is dat bij vloerisolatie, isolatie die tegen de onderzijde van de vloer is aangebracht, het vochttransport vanuit de bodem blijft doorgaan. Met andere woorden: het water, dat verdampt uit het zand in de kruipruimte en weg wordt geventileerd, onttrekt zeer veel energie uit zijn omgeving om de faseverandering (van vloeibaar water naar waterdamp) door te maken. Deze energie (lees: warmte) wordt onttrokken uit zijn omgeving (woning en bodem). Hierdoor zal het temperatuurverschil tussen de woonkamer en kruipruimtebodem groter zijn bij vloerisolatie. Ook het werkelijke warmteverlies zal daardoor groter zijn. Dit warmteverlies is vele malen groter dan het geringe warmteverlies dat door de beperkte instandhouding van de kruipruimteventilatie aanwezig is.

Wilt u vandaag nog afrekenen met vocht en kou in uw huis? Bameco heeft een passende oplossing!