Bodemhygrolatie

Bodemhygrolatie® is een ontwikkeling die is ontstaan in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Het werd geïntroduceerd als oplossing voor de grote problemen die ontstonden met natte kruipruimten. Bodemhygrolatie is waarschijnlijk het meest onderzochte isolatiesysteem van Nederland. Een groot voordeel is dat het bodemhygrolatiesysteem eenvoudig aan te brengen is en dat er geen stank of herrie aan te pas komt.

Bodemhygrolatie werkt onder andere dampremmend, en zorgt voor beperking van het warmteverlies via de vloer van de begane grond. Ook wordt de luchtvochtigheid in de kruipruimte verlaagd. Minder vocht in de kruipruimte leidt onder andere tot minder schimmels, zowel onder de vloer als erboven. Bodemhygrolatie kan dit soort gezondheidsrisico’s dus beperken of in zijn geheel elimineren.

Wat houdt bodemhygrolatie precies in?

Hoe werkt bodemhygrolatie? Bij bodemhygrolatie worden dubbelwandige elementen van kunstoffolie, die elkaar overlappen, op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte aangebracht. Het toepassen van bodemhygrolatie zorgt niet alleen voor een gezonder leefklimaat in huis, ook brengt het de nodige energiebesparing met zich mee. Door het aanbrengen van een solide isolatielaag wordt het warmteverlies beperkt en hoeft er minder te worden gestookt.

Natte kruipruimte

Vocht onder het huis… een probleem met een oplossing!

In de woningbouw leveren kruipruimten aanhoudend kopzorgen. De grote boosdoener: de te hoge vochtigheidsgraad in de kruipruimte. Deze te hoge vochtigheidsgraad zorgt voor een gunstig klimaat, waarin zwammen en schimmels gedijen. Niet alleen onder de vloer maar ook daarboven. Dus: in de woning. Van medische zijde komen steeds meer aanwijzingen dat hierdoor schadelijke gevolgen ontstaan voor de gezondheid. Voortdurend vochttransport van kruipruimte naar woongedeelte veroorzaakt bovendien energieverlies. Bodemhygrolatie® is een systeem voor beperking van het warmteverlies via beganegrondvloeren en verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte van woningen en gebouwen.

termofloc dealer dichtsealen

Voordelen en werking van Bodemhygrolatie

Uniek systeem voor isolatie van de bodem van de kruipruimte met belangrijke kenmerken:

• Beperking van het warmteverlies via de begane grondvloer.
• Verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte.

Door het isoleren van de bodem van de kruipruimte vermindert het warmtetransport naar de ondergrond: hierdoor neemt de temperatuur in de kruipruimte toe, waardoor het warmteverlies via de beganegrondvloer afneemt. Bodemhygrolatie® is tevens dampremmend. Omdat verdamping van vocht energie (warmte) vereist zal indien de verdamping van vocht kleiner wordt ook minder warmte voor deze verdamping nodig zijn; dit levert eveneens een vermindering van het warmteverlies op. Daarnaast leidt een lagere verdamping van vocht tot een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte.

dampdicht

vertikale elementen

Samenstelling en eigenschappen

Systeemopbouw Bodemhygrolatie® bestaat uit elkaar overlappende dubbelwandige

elementen van kunststoffolie die op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte

worden aangebracht.

Elementopbouw Het binnenelement bestaat uit in patroon gelaste en geperforeerde

kunststoffolie gevuld met HR-Termoparels®. Het vullen kan ter plaatse in de

kruipruimte of op het depot van de Termokomfort® systeemverwerker geschieden. Het

buitenelement bestaat uit een rondom gelaste kunststoffolie waaraan een overlap is

gelaten. Deze buitenfolie is bestand tegen vocht, micro-organismen en humuszuren.

Materiaal Kunststoffolie op basis van polyethyleen. HR-Termoparels® zijn bolletjes

geëxpandeerd polystyreen.

Fabricagemethode Kunststoffolie, verkregen door middel van een blaasextrusie-
procédé, naden zijn gelast. HR-Termoparels® worden verkregen door bij de raffinage

van ruwe olie het ontwijkende styreenmonomeer in gasvorm te winnen. Dit gas laat men

condenseren en polymeriseren. Hiermee is een expandeerbaar polystyreen granulaat

ontstaan, dat in een expandeerinstallatie wordt omgezet in polystyreenparels.

Vorm Langwerpige elementen met overlap in breedte- en lengterichting.

Afmetingen Ieder element is circa 630 mm breed en circa 95 mm dik. De elementen

worden in diverse standaardlengten geleverd.

Gewicht Volumieke massa van de HR-Termoparels®: tenminste 13 kg/m3

Oppervlaktestructuur Glad, voorzien van de opdruk Bodemhygrolatie® een product

van Termokomfort®. Kleur Blauw, transparant.

Productsterkte Daar er geen bindmiddel wordt gebruikt, blijven de met Termoparels

gevulde elementen flexibel.

Treksterkte kunsstoffolie 13 – 20 N / mm2

Brandvoortplanting HR-Termoparels® voldoen aan de eisen voor klassen 1 volgens

NEN 3883. Dit betekent dat het materiaal niet bijdraagt tot brandvoortplanting.

Diffusie gassen vloeistoffen, vaste stoffen De elementen zijn vrijwel dampdicht.

Diffusieweerstandsgetal heeft in wezen betrekking op de kunststoffolie μ > 9000.

Bestandheid De elementen zijn bestand tegen invloed van vocht, schimmels en

humuszuren. Niet bestand tegen producten die vluchtige organische bestanddelen

bevatten.

Thermische eigenschappenGeleiding Warmtegeleidingscoëfficiënt (l) van de HR-
Termoparels® 0,037 W / (m. K)

Toepasbaarheid en bruikbaarheid functioneel Het Termokomfort®

Bodemhygrolatiesysteem® is toepasbaar in kruipruimten van bestaande en nieuwe

woningen en gebouwen, in situaties waar vochtproblemen in de kruipruimte te

verwachten zijn of voorkomen moeten worden. Door een samenspel van isolerende en

dampremmende eigenschappen worden de waterdampproductie en de toevoer vanuit

de bodem geremd, zodat er een lagere dampspanning in de kruipruimte ontstaat, die

nagenoeg gelijk is aan die in de woonruimte. Hierdoor zal er geen vochttransport meer

plaatsvinden via de vloer naar de woning. De isolerende eigenschappen beperken het

warmteverlies door de vloer, waardoor besparing op energiekosten mogelijk is.

Bruikbaarheid economisch Het systeem is snel aan te brengen. Het isolatiemateriaal

is gelijkmatig verdeeld en isoleert de gehele kruipruimte. Bij reparaties aan de in de

kruipruimte aanwezige leidingen kunnen de Bodemhygrolatie®-elementen opzij worden

geschoven en weer op de plaats worden teruggelegd.

Transport Door Termokomfort®-systeemverwerkers uitgeruste auto’s

VoorbereidingOndergrond egaliseren. Puin verwijderen

Verwerking De elementen worden overlappend op de bodem van de kruipruimte gelegd

en tegen de fundering van de buitenmuren bevestigd.

Verwerkingstijd Twee tot drie woningen per dag, afhankelijk van de situatie en de

bereikbaarheid van de kruipruimte.

Prijzen Volgens opgave van Termokomfort®-systeemverwerkers.

Leveringsvoorwaarden Op aanvraag verkrijgbaar bij Termokomfort®-

systeemverwerkers.

Levering Door Termokomfort®-systeemverwerkers.

Levertijd Volgens overeenkomst.

Leveringsgebied Nederland.

Garanties Volgens garantiebepalingen van de Termokomfort®-systeemverwerkers.

Technische service De Termokomfort®-organisatie geeft isolatie- en hygrolatie

adviezen voor bestaande en nieuwe woningen.

Rapport van de isolerende prestaties

Uit rapport 2001-BT-R0190 divisie Bouwtechnologie

Uit de berekeningen van het warmteverlies via de beganegrondvloer blijkt dat het

aanbrengen van Bodemhygrolatie® resulteert in een aanzienlijke reductie van

het warmteverlies via de beganegrondvloer. Vergeleken met een isolatie tegen

de onderzijde van de vloer is bij een ventilatievoud van de kruipruimte van 0,6 h-

1 Bodemhygrolatie® gelijkwaardig aan een extra isolatie tegen de vloer van tenminste

R=2,0 m2 K/W (voor een vrijstaande woning) tot R=2,8 m2 K/W voor een tussenwoning.

Bij een ventilatievoud van de kruipruimte van 1,2 h-1 is het effect weliswaar wat minder,

maar een dergelijk relatief hoog ventilatievoud is bij Bodemhygrolatie® niet noodzakelijk.

De berekeningen van de RV in de kruipruimte. Bij een natte kruipruimte blijft bij

isolatie onder tegen de vloer de RV in de kruipruimte zeer hoog (> 95%). De mate

van isolatie speelt hierin geen rol omdat voldoende vocht in de kruipruimtebodem

aanwezig is om een dergelijk hoge RV in stand te houden. Door het aanbrengen van

Bodemhygrolatie® wordt de verdamping van vocht uit de kruipruimte sterk gereduceerd,

waardoor de RV aanzienlijk afneemt. Vooral in de wintermaanden is het effect groot. In

het bijzonder voor houten vloeren is dit gunstig, verlaging van de RV betekent immers

minder kans op aantasting. Ventilatie. Bij toepassing van Bodemhygrolatie® is een

ventilatievoud van 1,2 h-1 niet noodzakelijk en ook niet aan te bevelen. Bij een geringe

ventilatie (bijvoorbeeld 0,6 h-1 zoals hier is gehanteerd) daalt de RV in de kruipruimte

door Bodemhygrolatie® aanzienlijk. Uit oogpunt van energiebesparing is verdere

beperking van de ventilatie zelfs aan te bevelen.

Luchtvochtgehalte met bodemhygrolatie isolatie (blauw)

Luchtvochtgehalte gedurende het jaar met bodemhygrolatie isolatie (blauw)

Temperatuur gedurende het jaar met bodemhygrolatie isolatie (blauw)

Rapport is ter inzage te downloaden op de Rapporten pagina.

Energiebesparing

De energiebesparing die kan worden bereikt door Bodemhygrolatie® dan wel het

toevoegen van een isolatielaag tegen de onderzijde van de beganegrondvloer wordt

bepaald door enerzijds de beperking van het warmteverlies via de beganegrondvloer en

anderzijds door het rendement van de verwarmingsinstallatie. Hoe hoger het rendement

is van de installatie hoe meer warmte per m3 aardgas nuttig beschikbaar komt: dit houdt

overigens wel in dat bij beperking van het warmteverlies de besparing in m3 aardgas

kleiner wordt.

In onderstaande tabel is aangegeven welke energiebesparing per m2vloeropppervlak

gedurende het stookseizoen kan worden bereikt met Bodemhygrolatie® en met

vloerisolatie (R=1,3) onder steenachtige vloeren.

Energiebesparing bodemhygrolatie met vloerisolatie (R=1,3)

In onderstaande tabel wordt de energiebesparing gegeven bij toepassing van

Bodemhygrolatie® en waarbij tevens het ventilatievoud van de kruipruimte wordt

gereduceerd van 1,2 h-1 tot 0,6 h-1, ten opzichte van vloerisolatie (R=1,3)

Energiebesparing bodemhygrolatie met vloerisolatie (R=1,3) en ventilatievoud reductie