Bodemhygrolatie

Bodemhygrolatie® is een ontwikkeling die is ontstaan in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Het werd geïntroduceerd als oplossing voor de grote problemen die ontstonden met natte kruipruimten. Bodemhygrolatie is waarschijnlijk het meest onderzochte isolatiesysteem van Nederland. Een groot voordeel is dat het bodemhygrolatiesysteem eenvoudig aan te brengen is en dat er geen stank of herrie aan te pas komt.

Bodemhygrolatie werkt onder andere dampremmend, en zorgt voor beperking van het warmteverlies via de vloer van de begane grond. Ook wordt de luchtvochtigheid in de kruipruimte verlaagd. Minder vocht in de kruipruimte leidt onder andere tot minder schimmels, zowel onder de vloer als erboven. Bodemhygrolatie kan dit soort gezondheidsrisico’s dus beperken of in zijn geheel elimineren.

Wat houdt bodemhygrolatie precies in?

Hoe werkt bodemhygrolatie? Bij bodemhygrolatie worden dubbelwandige elementen van kunststof folie, die elkaar overlappen, op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte aangebracht. Het toepassen van bodemhygrolatie zorgt niet alleen voor een gezonder leefklimaat in huis, ook brengt het de nodige energiebesparing met zich mee. Door het aanbrengen van een solide isolatielaag wordt het warmteverlies beperkt en hoeft er minder te worden gestookt.

Natte kruipruimte

Vocht onder het huis… een probleem met een oplossing!

In de woningbouw leveren kruipruimten aanhoudend kopzorgen. De grote boosdoener: de te hoge vochtigheidsgraad in de kruipruimte. Deze te hoge vochtigheidsgraad zorgt voor een gunstig klimaat, waarin zwammen en schimmels gedijen. Niet alleen onder de vloer maar ook daarboven. Dus: in de woning. Van medische zijde komen steeds meer aanwijzingen dat hierdoor schadelijke gevolgen ontstaan voor de gezondheid. Voortdurend vochttransport van kruipruimte naar woongedeelte veroorzaakt bovendien energieverlies. Bodemhygrolatie® is een systeem voor beperking van het warmteverlies via beganegrondvloeren en verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte van woningen en gebouwen.

termofloc dealer dichtsealen

Voordelen en werking van Bodemhygrolatie

Uniek systeem voor isolatie van de bodem van de kruipruimte met belangrijke kenmerken:

• Beperking van het warmteverlies via de begane grondvloer.
• Verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte.

Door het isoleren van de bodem van de kruipruimte vermindert het warmtetransport naar de ondergrond: hierdoor neemt de temperatuur in de kruipruimte toe, waardoor het warmteverlies via de beganegrondvloer afneemt. Bodemhygrolatie® is tevens dampremmend. Omdat verdamping van vocht energie (warmte) vereist zal indien de verdamping van vocht kleiner wordt ook minder warmte voor deze verdamping nodig zijn; dit levert eveneens een vermindering van het warmteverlies op. Daarnaast leidt een lagere verdamping van vocht tot een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte.

dampdicht

vertikale elementen